Tipperary Polish Society Formed

In today’s world, people are immigrating to other countries all around the world, often in search of better work, dreams of happiness, adventure and even seeking better weather conditions.

In today’s world, people are immigrating to other countries all around the world, often in search of better work, dreams of happiness, adventure and even seeking better weather conditions.

Polish people, just like the Irish, have been immigrating for many, many years. In the past they did so because of Communism, Famine or employment.

In the first 6 months of 1847 almost half as many Polish people immigrated to New York as did Irish, the latter escaping the Great Famine here in Ireland.

Today Polish people travel in search of a better life choosing to locate in many different countries, including Ireland. According to the 2011 Census 2.67% of the general population in Ireland are now Polish, which makes them the largest single minority living in Ireland. Since Polish people started arriving in Ireland they have begun to organise themselves in several ways. Everyone of them has found here in Ireland their own “harbour,” but sometimes they still feel lost in their own private lives. Many of them have gotten themselves into a pattern of work - home - to work again living, without any further motivation for further community participation and integration. This creates a negative effect with their contacts with family, friends and other existing multicultural societies here in Ireland. Polish people have brought new elements, new ideas both cultural and personal, to our existing Irish society without we realising it.

Patrycja Dabrowska has had an idea for creating a Polish-Irish society. The new Tipperary Polish Society is a working name for this society with a website http://polishtipperary.org/. Soon she hopes other members will join this society as have others like Marcin Skruch, Konrad Parzychowski who were first to join this Tipperary Polish Society.

Sunday 27th May 2012 last was their first formal organised meeting and this meeting has set out positive goals and working plan to achieve.

Plans like:-

- Uniting Polish people here in Ireland

- Integrating closer with Irish society

- Promoting Polish culture, Polish and English language, Irish history and Polish History

- Promoting tourism and sport in Ireland & Poland

- Organising a variety of happenings, Cultural Polish - Irish Festivals, that will help to further integrate Polish and Irish people

- Co-working with other Polish & Irish organisations already formed

- Supporting Polish communities here in Ireland

- Holding intergrated social gatherings in Thurles, Clonmel, Cashel & Nenagh

To create something positive for people, people are needed, & that’s why this newly formed Society is now looking for Polish people who would like to join this project.

So if you have found or maybe you are looking for a “harbour” in Ireland, and you are open to integration, why not make contact. The Society is open to all Polish people and welcome every new idea. Be open and help yourself and your local community.

Contact with this Society is very simple: Email: polishtipperary@polishtipperary.org Tel - 052-7442750 or go to website - http://polishtipperary.org/

Thurles Town Councillor Ger Fogarty stated “ I welcome this fantastic initiative by Patrycja Dabrowska. Every attempt to promote Integration & Tourism in Thurles & Tipperary is a welcome boost to our local economy and to our local businesses. I want to commend the Polish - Tipperary Society for the work that they have put into planning this society.

According to the last census over 250 Polish nationals now live in Thurles town. This initiative is a welcome contribution to integration in our local community. As we celebrate our heritage week it is also important to celebrate the shared heritage of our two communities.

Over 35,000 dedicated Irish fans including many from Thurles flocked to the Polish city of Poznan earlier this summer for the European Championships. Like the captioned Irish flag made famous by Thurles man Eoin Cantwell at those games, we need to send a message to Angela Merkel and the world that Thurles is very much open for business.”

Obecnie migracja ludności to zjawisko ogólnoświatowe. Ludzie w poszukiwaniu lepszej pracy, szczęścia czy bardziej dogodnych warunków klimatycznych zmieniają miejsce zamieszkania wewnątrz kraju, kontynentu, czy międzykontynentalnie. Również Polacy od wielu lat migrują w różne strony świata. Kiedyś robili to z powodu panującego w Polsce komunizmu, a teraz w poszukiwaniu lepszego jutra wyjeżdżają do innych państw, w tym do Irlandii.

W tej chwili według danych statystycznych ze spisu powszechnego z 2011r. Polacy stanowią 2,67% populacji Republiki Irlandii. Oznacza to, że stanowimy tu największą mniejszość narodową.

Wraz z napływem Polaków do Irlandii społeczność polska zaczęła się na różne sposoby organizować. Każdy z nas przybywając tutaj szuka własnego miejsca ale w życiu codziennym stajemy się czasem zgubieni. Wielu imigrantów po przybyciu tutaj, zamknęło się w stałym schemacie praca-dom, a ich życie często przypomina wegetację. Często brakuje im motywacji do dalszych działań. Wpływa to niekorzystnie na dalszy rozwój rodziny, integracji ze społeczeństwem, społeczeństwem wielokulturowym, jakim zaczyna być Irlandia.

W wielu miastach stanowimy duży procent ludności przybyłej z obszaru Europy o odmiennej kulturze, w związku z czym wnosimy nowe wartości do społeczeństwa irlandzkiego chociaż sami czasem nie zdajemy sobie z tego sprawy.

W Clonmel od Patrycji Dąbrowskiej wyszła idea o stworzeniu stowarzyszenia polsko-irlandzkiego i z jej inicjatywy zawiązało się stowarzyszenie o roboczej nazwie The Tipperary Polish Society wraz ze stroną internetową http://tipperarypolishsociety.webs.com/. Do przedsięwzięcia dołączyli się: Marcin Skruch, Marcelian Kwiecień i Konrad Parzychowski.

W niedzielę 27/5/2012 odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne. Wstępnie ustalono cele i plan dalszego działania. Cele te to przede wszystkim:

- jednoczenie Polonii w Irlandii

- integracja Polonii ze społeczeństwem irlandzkim

- propagowanie kultury polskiej, języka polskiego i angielskiego, historii Polski i Irlandii, turystyki i sportu w Polsce i Irlandii

- organizowanie różnego rodzaju imprez, happeningów i festiwali związanych z polską oraz irlandzką kulturą oraz tradycjami umożliwiając integrację polsko-irlandzką

- kształtowanie pozytywnego wizerunku Polaków

- nawiązywanie współpracy z organizacjami polskimi i irlandzkimi o podobnym profilu działania

- wspieranie wszelkich działań na rzecz Polonii w Irlandii (oświatowych, biznesowych, itp.)

Aby realizować cele i stworzyć coś wartościowego potrzebni są ludzie, dlatego stowarzyszenie poszukuje osęchętnych do uczestnictwa w tym projekcie jak i dalszym działaniu. Każdy z nas ma jakiś bagaż doświadczeń, tych pozytywnych jak i negatywnych.

Znalazłeś lub poszukujesz swojej przystani w Irlandii, bądź otwarty na integrację ze społecznością polsko-irlandzką. Jesteśmy otwarci dla wszystkich i na wszystkie inne propozycje oraz udział całej społeczności polskiej, irlandzkiej i nie tylko. Nie obawiaj się, bądź otwarty, a tym samym pomóż sobie i całej społeczności.

Osoby zainteresowane naszą działalnością prosimy o kontakt - Email: polishtipperary@polishtipperary.org lub na stronie http://polishtipperary.org/, można się z nami spotkać osobiście podczas organizowanych spotkań, informacje o spotkaniach znajdziecie na stronie stowarzyszenia.